Yıkama Sabunları

MADDENİN ÖZELLİKLERİ Reaktif yıkama sonunda gerçek tonunun ve maksimum haslığın elde edilmesi için boyama sonunda, fikse olmamış boyarmaddenin yıkanarak uzaklaştırılmasında etkili yıkama maddesi. Her ne kadar hidroliz ürünlerinin elyaf afinitesi az, çözünürlüğü oldukça fazla ise de bunların tam olarak uzaklaştırılabilmesi için çok iyi bir yıkama gerekir. Bu nedenle yıkama ve kiri askıda tutma özellikleri mükemmel olan BİOFER W kullanılır.Hidroliz olan boyanın tümünü yıkama banyosuna alır; dispersan özelliğinden dolayı boya taneciklerinin ve kirlerin kumaş üzerine tekrar çökmesini önler.
Özellikle kırmızı, yeşil, lacivert gibi zor renklerde REACTIVE W ile yapılan yıkama sonunda haslık testi için koyu renk kumaşa iliştirilen beyaz kumaşa hiç boya bulaşmadığı görülür.
DEPOLAMA Depolama ömrü orjinal ambalajında ve oda sıcaklığında
1 yıldır.
AMBALAJ ŞEKLİ 60 kg bidon ve 200 kg varil.

* Şirketimizde yer alan ürün açıklamaları ve uygulama bilgileri genel mahiyettedir. İşletme şartları ve uygulama metodları kontrolümüz dışında olduğundan herhangi bir yasal bağlayıcılığı yoktur ve garanti olarak değerlendirilemez. Her türlü işlenti sorularınız için Asil Chemical Technology  Teknik Servisi’ni arayabilirsiniz.

Viskozite(23°C/ cPs) 28 – 32
pH (% 10’luk emülsiyon) 6.0 – 8.0
MADDENİN ÖZELLİKLERİ İplik üretiminin çeşitli safhalarında ipliğe kaydırıcı
özellik vermesi amacı ile aktarmalarda kullanılır.

İplik yüzeyinde homojen bir film oluşturarak iyi bir
yüzey kayganlığı sağlar.

Antistatik ve kaydırıcı özelliklerinden dolayı yüksek
hızlarda çalışan tekstüre ve aktarma makinalarında
verimi arttırır.

İpliğin sürtünme katsayısını düşürerek kopmaları
engeller.

Emülsiyon özelliği çok iyi olduğundan iplik ve
kumaş üzerinden yıkama ile kolayca uzaklaşır.

Çözgü ve atkı ipliklerde kullanılması dokuma randımanını arttırır.

DEPOLAMA Aşırı soğuktan korunmalıdır.
Soğukta kaldığı takdirde oda sıcaklığına getirilip
karıştırılarak kullanılmalıdır.
Depolama ömrü orjinal ambalajında ve oda sıcaklığında 1 yıldır.
AMBALAJ ŞEKLİ 50 kg bidon, 185 kg varil, 850 kg konteyner.

* Şirketimizde yer alan ürün açıklamaları ve uygulama bilgileri genel mahiyettedir. İşletme şartları ve uygulama metodları kontrolümüz dışında olduğundan herhangi bir yasal bağlayıcılığı yoktur ve garanti olarak değerlendirilemez. Her türlü işlenti sorularınız için Asil Chemical Technology Teknik Servisi’ni arayabilirsiniz.

MADDENİN ÖZELLİKLERİ Tüm doğal,suni ve sentetik elyaftan ve karışımlarından yapılan tekstil mamullerinin ön terbiye ve boya sonrası yıkanmalarında kullanılan etkilili bir yıkama malzemesidir.
Yüksek dispers özelliği yardımıyla mamul üzerindeki kir ve boya taneciklerini uzaklaştırarak tekrar mamul üzerine çökmesini engeller.
Köpük problemi yaratmaz.
Kontinü sistemlere de uygundur.
DEPOLAMA Depolama ömrü orjinal ambalajında ve oda sıcaklığında
1 yıldır.
AMBALAJ ŞEKLİ 60 kg bidon ve 200 kg varil.

* Şirketimizde yer alan ürün açıklamaları ve uygulama bilgileri genel mahiyettedir. İşletme şartları ve uygulama metodları kontrolümüz dışında olduğundan herhangi bir yasal bağlayıcılığı yoktur ve garanti olarak değerlendirilemez. Her türlü işlenti sorularınız için Asil Chemical Technology  Teknik Servisi’ni arayabilirsiniz.

Fiksatörler

MADDENZELLKLER Direkt ve reaktif boyalarla boyanm mamul・ ykama ,ya-kuru
s・tme ve ter haslklarn arttrr.
Ik hasl・na negatif olarak tesir etmez.
Formaldehit i軻rmez
AMBALAJ EKL 60 kg bidon ve 200 kg varil.

* ゙irketimizde yer alan ・・ a・klamalar ve uygulama bilgileri genel mahiyettedir. ンletme artlar ve uygulama metodlar kontrol・・ dnda oldundan herhangi bir yasal baaycl・ yoktur ve garanti olarak derlendirilemez. Her t・l・ilenti sorularnz i輅n Asil Chemical Technology  Teknik Servisi’ni arayabilirsiniz.

MADDENİN ÖZELLİKLERİ Direkt boyalarla boyanmış mamulü yıkama ,yaş-kuru sürtme
ve ter haslıklarını arttırır.
Reaktif boyalarla boyanmış mamulde yaş haslıkları
olumlu yönde etkiler.
Katyonik ve nonyonik maddelerle beraber kullanılabilir.
Mamulü tuşesini olumsuz yönde etkilemez.
Işık haslığına negatif olarak tesir etmez.
Mamul direk olarak banyoya verilir.
AMBALAJ ŞEKLİ 60 kg bidon ve 200 kg varil.

* Şirketimizde yer alan ürün açıklamaları ve uygulama bilgileri genel mahiyettedir. İşletme şartları ve uygulama metodları kontrolümüz dışında olduğundan herhangi bir yasal bağlayıcılığı yoktur ve garanti olarak değerlendirilemez. Her türlü işlenti sorularınız için Asil Chemical Technology  Teknik Servisi’ni arayabilirsiniz.

MADDENZELLKLER Direkt boyalarla boyanm mamul・ ykama ,ya-kuru s・tme
ve ter haslklarn arttrr.
Reaktif boyalarla boyanm mamulde ya haslklar
olumlu yde etkiler.
Katyonik ve nonyonik maddelerle beraber kullanlabilir.
Mamul・ tuesini olumsuz yde etkilemez.
Ik hasl・na negatif olarak tesir etmez.
Mamul direk olarak banyoya verilir.
AMBALAJ EKL 60 kg bidon ve 200 kg varil.

* ゙irketimizde yer alan ・・ a・klamalar ve uygulama bilgileri genel mahiyettedir. ンletme artlar ve uygulama metodlar kontrol・・ dnda oldundan herhangi bir yasal baaycl・ yoktur ve garanti olarak derlendirilemez. Her t・l・ilenti sorularnz i輅n Asil Chemical Technology  Teknik Servisi’ni arayabilirsiniz.